Menu

Det kèn op 'n tegelke


Ónger dit mótto heite veur uch van herte welkóm op ós sait! Op dees sait vinjt geur alle informasie euver waat d'r te doon is en 't lèste nuutjs, mer ouch euver anger zake. Zo haet ózze Prins ouch ein plaetske oppe sait ouch vinjt geur hiej oetgebreide informasie euver ós vereniging. Kiek ouch 'ns biej de aktiviteite veur meer informasie euver De Sjo, de Liedjesaovindj, de optoch of euver 't Kuulköpke. Boete dees sjoon dinger vèlt d'r hiej ouch nag get te zeen en te loestere. Ós hoesfotograve make euveral wo veur kómme sjitterende foto's. Dao-naeve höbbe veur inmiddels ein aardige verzameling van liedjes van versjillende Zjwamer artieste.

Zo zeet geur mer: ouch op 't wereldwieje web is d'r genóg te belaeve waat de Zjwamer vastelaovindj aangeit!

Lèste nuutjs


Prins Flor II

 

14 jannewarie 2018

Hiej is den ózze enige echte nuje hoogheid: Prins Flor II! Veur kènne ’m ónger angere van ’t initiatief "Road to Kumi", es nuuj besjtuurslid van KVW, mer veural es echte Zjwamer vastelaovesgek! Doe moogs de Hopsjlokkers dit jaor veurgaon en mit dien vastelaoveshert de vastelaovindj in Zjwame oetdrage! Perfisiat, ouch aan dien adjudantje Kai en Bair Custers! Det kèn op ’n tegelke!

Prins Remco I

 

13 jannewarie 2018

Op zaoterdig 13 jannewarie is in ’t Fobmötsepelies Prins Remco I oetgerope! ’t Zjwaemke haaj al eine flater gesjlage door al eerder oppe dag ein berich te plaatse, mer det móch de pret neet drökke! ’t Woor sjtampvól en Remco ging d’r same mit zien adjes Robbert en Silas vanaaf de eerste menuut vól taenge aan! Neet óm kiepe en doorgaon! Vanoet de Hopsjlokkers van herte perfisiat!

Prins Bart I

 

07 jannewarie 2018

Op zaoterdig 6 jannewarie is Prins Bart I (Bart Munnichs) in eine vólle Kwekkertepoel oetgerope toet de nuje Prins van de Kwekkerte oet Boekoel! Es Kwekkert mit al heel get jaore ervaring moog hae ’t dit sezoen gaon make mit alle Kwekkerte en Kwekkerinne. Det duit hae mit zien adjudante Sjoerd en Rochér en natuurlik ouch mit zien maedje Kelly en ziene zoon Dax. Veur winse ’t ganse gezelsjap van herte perfisiat!

Agenda


Veur kómme uch gaer taenge biej ein van de vólgende aktiviteite. Kiek hiej veur de kómplete agenda.

Bacchus Zjwame


Bacchus resepsie
19 jannewarie 2018
Café-Zaal 't Kesjotje
20.00 oer

 

De Erpelkes


Prins/prinses oetrope
20 jannewarie 2018
Zaal De Mert
14.00 oer

 

V.V. de Hopsjlokkers


De Sjo
20 jannewarie 2018
Gemeinsjapshoes De Robijn
18.30 oer

 

Prinsepoele


Dit is de top 5 van 't prinsepoele. De kómplete tössesjtandj is hiej te bekieke.

D'r is in totaal 251 gesjtump!!

Flor van den Groenendal
21.12%

Kai Custers
8.76%

Wouter Reijnders
7.57%

Maik Peters
7.17%

Sjoerd Cordang
4.38%

Aanpassinge


De prinsepoellies is weer biejgewirk! Verder zin d'r get hooghede oetgerope die veur ouch oppe site höbbe gezatte.